Vi har kunder inom de flesta industrisektorer, inklusive kyltorn, turist- och fritidsindustrin, sjukvård, sjöfart, offshoreanläggningar, damm- och luktkontroll med flera.

Många av fördelarna är gemensamma för alla industrisektorer, men alla har sina egna fördelar och behov.

De gemensamma fördelarna är:

  • Hydrosenseprovet är snabbt. Laboratorieanalys tar minst 10 dagar. Varför vänta? Hur många kunder eller anställda på fastigheten kommer att utsättas under tiden?
  • Hydrosenseprovet är enkelt att använda, noggrant och kan användas var som helst. Det är som att ha ett laboratorium i fickan.
  • Vid ett positivt resultat kan korrigerande åtgärder vidtas. Hydrosenseprovet kan sedan användas för att kontrollera effekten. Hydrosense visar om behandlingen har varit effektiv på 25 minuter.
  • Genom att detektera antigen istället för att förlita sig på odlingsbara celler ger provet en bättre indikation på legionellatillväxt inom ett system än ett laboratorium. Rörlig legionella (som orsakar sjukdom) är inte i ett odlingsbart tillstånd och kan därför inte upptäckas med traditionell laboratorieodling.