Legionella pneumophila

Legionella

Legionella pneumophila är en vattenburen bakterie som kan orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber, allmänt känd som legionellosis.

Legionella är en patogen grupp gramnegativa och aeroba bakterier utan sporer. Det finns 42 olika arter av legionella, men arten Legionella pneumophila är involverad i 95 % av fallen med allvarlig atypisk lunginflammation. Inom denna art ligger serogrupp 1 bakom 90 % av alla fall av legionellos, som är den allmänna benämningen för sjukdom orsakad av legionella.

LEGIONELLABAKTERIENS LiVSCYKEL

Legionella Life cycle

Legionellabakterier är vanliga i naturliga vattensystem, som dammar eller floder. Det är emellertid mycket sällsynt att människor smittas av sjukdomen från naturliga källor. Legionella blir farligt för människor när det växer i specialbyggda system där vattnet hålls vid en temperatur på 20–50 grader celsius (optimalt 35 grader celsius). Detta inkluderar t.ex. kyltorn, fontäner samt varm- och kallvattensystem.

Bakterierna växer som parasiter inom fritt levande amöbor och inom biofilmer som utvecklas i vattensystem. De kan orsaka luftvägssjukdomar genom att infektera mänskliga celler med en liknande mekanism som används för att infektera protozoer. (Världshälsoorganisationen WHO, juni 2016).