Albagaia Ltd. är ett miljöteknikföretag som specialiserar sig på industriella tillämpningar. Företaget har utvecklat en banbrytande teknik för snabb detektering av legionella. Hydrosense legionellaprov ger resultat inom 25 minuter och är det enda legionellaprovet som kan utföras på plats. Det kräver ingen utbildning eller erfarenhet.

Innan Hydrosenseprovet utvecklades var laboratorieodling den allmänt erkända metoden för detektering av legionella. De flesta laboratorier i världen använder fortfarande odlingsmetoden. Den kräver särskilda medier och långvariga inkubationsperioder. Ett koncentrationssteg följs av dekontaminering med värme och syra, vilket kan orsaka förlust av målbakterierna. Inkubationssteget i sig ger resultat först efter 10–14 dagar och identifierar inte bakteriens virulenta fas, när bakterien är livsduglig men icke-odlingsbar.
HYDROSENSE

Hydrosense FÄLTPROV FÖR Legionella:

  • enkel att använda – ingen erfarenhet behövs
  • snabba resultat på 25 minuter
  • kräver ingen extra utrustning för mätning eller hantering
  • använd appen för att läsa och kvantifiera provresultaten
  • spara, hantera och dela dina data i onlineportalen
  • minska risken för utbrott och rättstvister
  • undvik onödiga kostnader och driftstopp
  • skydda kunder och personal
direct test kit 2 600x630