BESKRIVNING

Legionella Direct Field Test™ Kit är den enklaste provsatsen för direktanalys i hydrosensesortimentet.

Ingen provberedning behövs. Vattnet kan tas från vilken källa som helst. Använd den medföljande pipetten för att tillsätta 0,1 ml vatten på en provremsa och vänta på resultaten i 25 minuter. Provsatsen är optimerad för att användas med varm- och kallvattensystem, bubbelpooler, duschar, kyltorn och andra industriella vattensystem.

TeKNISK INFORMATION

Grundläggande provsatser
Ingen återställningsbuffert
Ingen provberedning
Provtyp: vilket vatten som helst
Provvolym: 0,1 ml
Känslighet: 100,000 CFU/l 100CFU/ml
Förpackningsstorlek: 10 prover
Provresultat på 25 minuter
Delnummer: 100104

direct test kit 2 600x630

SpecificitET

Provet har visat sig vara icke-reaktivt med följande bakterier (vid 1x108 organismer per prov):

Acinetobacter calcoaceticus, aeromonashydrophila subsp. hydrofila, bacillus subtilis, burkholderia cepacia, citrobacterfreudii, citrobacterkoseri, escherichia coli, enterobacter cloacae, klebsiellaoxytoca, pseudomonas aeruginosa, pseudomonas fluorescens, pseudomonas putida, pseudomonas stutzeri, ralstoniapickettii, raoultellaterrigena, streptococcus pyrogener, yersinia ruckeri.

Staphylococcus aureus och Legionella pneumophila serogrupper 4 och 7 i prover med koncentrationer högre än 1×108 organismer per prov kan ge svaga positiva resultat. Dessa koncentrationer är högre än vad som förväntas i normala vattenprover.

Legionella pneumophila serogrupper 4 och 7 korsreagerar med provet i koncentrationer >109 CFU/prov. Provet reagerar inte med några andra provade L. pneumophila serogrupper eller arter av legionella.

BiocideR

Ett stort antal icke-oxiderande biocider och biodispergeringsmedel har kontrollerats för korsreaktion och interferens med provet.

Provet bör inte användas på system som behandlas med biocider som baseras på biguanid eller tetrakishydroximetylfosfoniumsulfat (THPS).

HÅLLBARHET

18 månader från tillverkningsdatum

ANVÄNDNING