Alla vattensystem löper en risk att hysa legionella, men alla vattensystem utgör inte en lika stor risk att orsaka legionärssjuka. En översikt över olika risker finns på industrisidorna på den här webbsidan.

I vissa länder krävs riskvärdering för vissa typer av vattensystem. Det beror vanligtvis på att systemet kan sprida legionella till personal eller allmänheten. Även om riskvärdering inte är obligatoriskt hjälper det ledningen att ta beslut om lämpliga kontrollåtgärder. Provtagning på plats hjälper till med att värdera den nuvarande risken. Om vattnet innehåller mätbara mängder legionella är bakterien inte under kontroll och ytterligare korrigerande- och kontrollåtgärder behövs.

En enkel riskvärdering kan visa på en låg risk. I så fall behövs inga ytterligare åtgärder, men det är viktigt att ompröva värderingen regelbundet för att försäkra att kontrollen upprätthålls. Detta gäller i synnerhet när eventuella förändringar görs i systemet.

Provtagning är en erkänd del av riskvärdering, övervakning och kontroll. Den är också viktig för att kontrollera korrigerande åtgärder eller ovanliga händelser – som fel på temperaturkontroller, en värmebölja eller fel på biocidkontroller. Hydrosenseprovet är ett mycket användbart sätt för provtagning eftersom det kan göras av egen personal på plats.

Lagring av data för revisionsändamål är en viktig del av efterlevnadskontrollen för riskvärdering. Vi erbjuder en läsarapp för smarttelefoner som läser provet bättre än det mänskliga ögat och låter användaren verifiera resultaten självständigt. Appen lagrar resultatet i en säker databas där användaren kan hämta certifikat eller helt enkelt förvara dokument för revisionsändamål.

SE: "VILKA INDUSTRISEKTORER ANVÄNDER PROVSATSEN" fÖR MER INFORMATION