Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginfektion som orsakas av bakterien Legionella pneumophila.

SPRIDNING

Infektion uppstår när bakterierna inandas från aerosoler från förorenat vatten. Aerosoler kan bildas överallt där vatten stänks eller sprutas, men kyltorn, duschar, luftfuktare och fontäner är bland de vanligaste källorna för legionärssjuka.

VEM ÄR I RISKZONEN?

Personer som löper större risk att bli smittade av legionärssjuka:

  • äldre människor (vanligtvis 50 år eller äldre, speciellt män)
  • nuvarande eller tidigare rökare
  • personer med kronisk lungsjukdom
  • personer med försvagat immunförsvar på grund av sjukdomar som cancer, diabetes eller njursvikt
  • personer som tar medicin som supprimerar (försvagar) immunsystemet (t.ex. efter organtransplantation eller kemoterapi)

DÖDLIGHET

Enligt världshälsoorganisationen kan "dödligheten från legionärssjukan vara så hög som 40–80 % hos obehandlade immunsupprimerade patienter. Den kan minskas till 5–30 % genom lämplig fallhantering och beroende på svårighetsgraden hos kliniska tecken och symptom. Sammantaget är dödligheten vid ett utbrott normalt 5–10 %".

VAD ÄR HYDROSENSE

Hydrosense legionellaprov detekterar antigen av Legionella pneumophila serogrupp 1 (LpSG1). Den senaste CDC-rapporten om utbrott av legionärssjuka bekräftar att alla utbrott som undersöktes av CDC mellan 2000 och 2014 orsakades av Legionella pneumophila serogrupp 1, den legionellaart som upptäcks av Hydrosense fältprov för legionella.