Kaikkiin vesijärjestelmiin liittyy piilevän legionellan vaara, mutta kaikki niistä eivät ole yhtä todennäköisiä legionelloosin aiheuttajia. Näiden verkkosivujen erilaisia teollisuudenaloja käsittelevillä sivuilla on yleiskatsaus eritasoisista riskeistä.

Joissakin maissa riskinarviointia vaaditaan tietynlaisissa vesijärjestelmissä. Tämä perustuu yleensä siihen, kuinka todennäköisesti järjestelmä levittää legionellaa henkilöstölle tai yleisölle. Vaikka riskinarviointi ei olisi pakollista, siitä on apua asianmukaisia valvontatoimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa. Paikan päällä tehdyt testit auttavat määrittämään nykyisen riskin. Jos vedessä esiintyy mitattavia määriä legionellaa, bakteeri ei ole hallinnassa vesijärjestelmässä ja tarvitaan korjaustoimenpiteitä.

Yksinkertainen riskinarviointi voi osoittaa, että riskit ovat vähäiset. Tällaisissa tapauksissa ei ehkä tarvita jatkotoimia, mutta arvioinnin säännöllinen tarkistaminen on tärkeää jatkuvan valvonnan kannalta. Tämä pitää paikkansa erityisesti, kun järjestelmään tehdään muutoksia.

Testaus on tunnustettu osaksi riskien arviointia, valvontaa, torjuntaa ja korjaavien toimenpiteiden tai vaatimustenmukaisuustapahtumien tarkistamista. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi lämmönsäätölaitteiden pettäminen, helleaallot tai biosidihallinnan pettäminen. Hydrosense-testi on erittäin käytännöllinen testausmenetelmä, koska se voidaan tehdä sisäisesti ja paikan päällä.

Tietojen tallentaminen tarkastusten varalta on tärkeää, jotta riskinarvioinnin noudattaminen voitaisiin osoittaa. Voit ladata Smartphone Reader -sovelluksemme, joka lukee testin ihmissilmää paremmin ja antaa tarkistaa tulokset itsenäisesti. Sovellus tallentaa tuloksen turvalliseen tietokantaan, josta voidaan ladata sertifikaatteja tai vain säilyttää tietoja tarkastusten varalta.

Katso myös: ”Mitkä teollisuudenalat käyttävät sarjoja