MITEN TESTI TOIMII?
Hydrosense-testi havaitsee legionella-antigeenin vakiintuneen lateraalivirtaustestitekniikan avulla. Samaa tekniikkaa käytetään monissa lääketieteellisissä kokeissa. Testi toimii kuten raskaustesti, mutta se havaitsee LpSG1-antigeenia raskauden merkkiaineiden sijaan. Se toimii liittämällä värimerkkejä legionella-vasta-aineisiin, jotka on painettu selluloosanauhaan. Kyseessä on tietyntyyppinen lateraalivirtaustesti.
MIKÄ ON LATERAALIVIRTAUSTESTI (LFT, LATERAL FLOW TEST)
LFT-tekniikkaa on käytetty lääketieteessä yli 30 vuotta, ja sitä käytetään vakiomenetelmänä satoihin eri käyttötarkoituksiin: lääketieteessä, ympäristötekniikassa, ravitsemusalalla, eläinlääketieteessä ja huumetesteissä jne.

LFT

HAVAITSEEKO TESTI KAIKKI LEGIONELLA-BAKTEERIT?
Hydrosense-testi on tarkoitettu nimenomaan Legionella pneumophila seroryhmälle 1. Tämä legionella-laji aiheuttaa suurimman osan legionellooseista ja se on kaikkien tunnettujen epidemioiden taustalla.
MILLOIN TESTIÄ KÄYTETÄÄN?
Hydrosense-testi on erityisen hyödyllinen viidessä tilanteessa:
  1. Missä tahansa, mistä on vaikeaa päästä laboratorioon. Monet kriittisen vesihuollon kohteet sijaitsevat syrjäisillä paikoilla, joista on vaikeaa päästä laboratoriotesteihin. Paikan päällä tehdyt testit tarjoavat korvaamatonta varmuutta.
  2. Desinfiointikäsittelyn jälkeinen tarkastus. Kun infektoitunut vesijärjestelmä on käsitelty, töihin voidaan palata sitä nopeammin, mitä nopeammin käsittelyn tehokkuus voidaan vahvistaa.
  3. Sellaisten järjestelmien tarkistaminen, joissa valvontatoimenpiteet ovat poikenneet vaatimuksista esim. kylmä vesi on liian lämmintä, kuuma vesi ei ole tarpeeksi kuumaa tai biosiditaso on liian alhainen. Järjestelmän ei tarvitse olla vaarantunut, mutta nopea reaaliaikainen tarkistus hälventää epäilyjä ja lievittää riskejä, jos käsittelyä tarvitaan.
  4. Vesijärjestelmien rutiiniseuranta. Vesijärjestelmän ollessa infektoitunut korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa sitä nopeammin, mitä nopeammin asia havaitaan. Yhdistyneen kuningaskunnan L8-ohjeet nojaavat vahvasti riskinarviointimenettelyyn, joka edellyttää, että testausjärjestelmät räätälöidään vesijärjestelmän erityisolosuhteisiin.
  5. Epidemialähteen tunnistaminen. Epidemiassa on tärkeää vahvistaa lähde mahdollisimman pian sekä kansanterveydellisistä että oikeudellisista syistä. Välitön testaus edesauttaa välitöntä havaitsemisesta, ja se on tehtävä osana näytteenottojärjestelmää ennen desinfiointikäsittelyä.
EDELLYTTÄÄKÖ TESTIN KÄYTTÖ SUOJAVARUSTEITA?
Erityisiä varotoimia ei tarvita. Jos vesi todetaan saastuneeksi, vesilähteestä vapautuvia aerosoleja (roiskeet ja suihkeet) on vältettävä, mutta itse testi ei aiheuta vaaraa.
EDELLYTTÄÄKÖ TESTIN KÄYTTÖ ERIKOISVARUSTEITA?
Kaikki testin suorittamiseen tarvittavat laitteet sisältyvät mukana toimitettuun sarjaan.
EDELLYTTÄÄKÖ TESTIN KÄYTTÖ ERITYISKOULUTUSTA?
Ei. Testit ovat helppokäyttöisiä, eikä erityiskoulutusta tarvita. Verkkosivustoltamme löytyy videoleikkeitä, jotka opastavat erilaisten testien suorittamisessa.
MITKÄ TEOLLISUUDENALAT KÄYTTÄVÄT JÄRJESTELMÄÄ?
Hydrosensen asiakkaat edustavat monia teollisuudenaloja. Hydrosense-testin käytännöllisyys ja helppokäyttöisyys tekevät siitä ensisijaisen vaihtoehdon aloilla, joilla on syrjäisiä toimipaikkoja, kuten merenkulku, mukaan lukien risteilyt ja vapaa-ajan veneily, avomeren öljynporaus ja kauko-kaivostoiminta. Hydrosense-testisarjoja arvostetaan erityisesti aloilla, joilla maineen hallinta on tärkeää. Näitä ovat esimerkiksi hotellit, oppilaitokset, vapaa-ajankohteet, uima-altaat ja kylpylät tai paikat, joissa asiakkaat ovat alttiimpia riskeille: esimerkiksi hammashoitolat, hoitokodit ja sairaalat. Laboratoriotulosten saaminen kestää 10–14 päivää. Sillä välin työntekijät ja yleisö altistuvat edelleen riskeille. Lue lisää teollisuudenalastasi täältä.
MISTÄ NÄYTE OTETAAN?
Vesinäyte otetaan samalla tavoin kuin minkä tahansa laboratoriotestin vesinäyte. Olemme kuitenkin kehittäneet useita vaihtoehtoisia Hydrosense-testisarjoja, jotka helpottavat testaamista erilaisissa teollisuuden ja kotitalouden tilanteissa.
MITÄ NEGATIIVINEN TULOS TARKOITTAA?

negative result

Negatiivinen testitulos tarkoittaa, että vesijärjestelmässä ei ole havaittu LpSG1:tä. Muita toimenpiteitä ei tarvita.

MITÄ POSITIIVINEN TULOS TARKOITTAA?

positive result

Positiivinen Hydrosense Legionella -testi tarkoittaa, että vesijärjestelmässä on havaittu Legionella pneumophila seroryhmää 1 (LpSG1). Henkilöstösi ja asiakkaasi voivat altistua legionelloosi-tartunnalle. Järjestelmä on puhdistettava välittömästi.

MITÄ ON TEHTÄVÄ TESTITULOKSEN OLLESSA POSITIIVINEN?

Suosittelemme puhdistamaan järjestelmän välittömästi ja tarkistamaan, että puhdistus on onnistunut. Jos testiä ei suorittanut vedenkäsittelyn ammattilainen, suosittelemme, että otatte yhteyttä sellaiseen. Legionella Control Association voi antaa yhteystiedot alueellanne toimivalle pätevälle ammattilaiselle.

MITÄ TUMMENNETTU TULOS TARKOITTAA?
Jos LpSG1-bakteereja on paljon, läsnä on myös paljon legionella-antigeeniä. Tällöin saadaan voimakkaampi tulos, joka näkyy testissä tummempana rivinä. Heikkokin viiva on merkki vaarallisista legionella-tasoista, jolloin käsittely on välttämätöntä.
ONKO TESTILLÄ VARASTOINTIAIKA?
Testin viimeinen voimassaoloaika on 18 kuukautta valmistuspäivästä. Jokaiseen testiin ja kalvokääreeseen on tulostettu viimeinen käyttöpäivä. Pidämme kirjaa eränumeroista ja testien ja oheislaitteiden myyntipaikoista. Hydrosense takaa, että jakelijoille myytävien testien varastointiaika on vähintään 6 kuukautta, mutta tavallisesti paljon enemmän.
KORVAAKO SE VILJELYMENETELMÄN (ISO 11731:1998)?

Hydrosense-testi ei korvaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvaatimuksia. Jos vesijärjestelmää koskevat määritykset vaativat laboratoriotestin suorittamista, niin on tehtävä, vaikka tulosten saaminen kestää 10–14 päivää. Laboratoriotesti tehdään vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Hydrosense-testi on tarkoitettu riskienhallintaan ja sitä voidaan käyttää laboratoriotestin lisänä, jos tarvitaan nopeampaa tulosta.

culture detection method

NOUDATTAVATKO HYDROSENSE-TESTIT YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN L8-SÄÄNNÖKSIÄ?
Yhdistyneen Kuningaskunnan L8-säännökset mahdollistavat nopeiden havaitsemistekniikoiden käytön osana legionella-riskien hallintajärjestelmää.
MITEN TESTI AUTTAA HALLITSEMAAN RISKEJÄ JA NOUDATTAMAAN LAINSÄÄDÄNTÖÄ?
Hydrosense-testi on nopea havaitsemistesti ja siten hallintatyökalu. Hydrosense-testin nopeuden ansiosta hallintatoimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi, mikä voi säästää ihmishenkiä. Tartunnan saaneiden vesijärjestelmien käsittely kannattaa siis aloittaa mahdollisimman nopeasti.
ONKO TESTILLÄ HYVÄKSYNTÖJÄ/VALIDOINTEJA?
Innovatiivinen Hydrosense-menetelmä on saanut hyväksynnän sekä kaupallisilta että tieteellisiltä tutkimuslaitoksilta maailmanlaajuisesti, myös Kiinassa. Alankomaiden vesitutkimuslaitos (KWR) vertasi testiä laboratorioviljelyyn ja PCR-menetelmiin ja totesi, että Hydrosense-testi on hyödyllinen lisä jäähdytysvesijärjestelmien päivittäisessä hallinnassa. Tutkimuslaitos totesi myös, että testin nopeus ja yksinkertaisuus tekevät siitä poikkeuksellisen mielenkiintoisen hätätilanteissa tehtävään seurantaan. Katso täydelliset raportit teknisistä tiedoista.
MITEN TESTEJÄ SÄILYTETÄÄN OIKEIN?
The tests can be stored at room temperature, preferably below 300C and must be kept free of moisture. The tests come packed in a waterproof foil wrapper, which must be tamper free. Damaged wrappers mean that the test has been compromised and must not be used.
MITEN KÄYTETYT TESTIT HÄVITETÄÄN?
Käytetyt testit voidaan hävittää tavallisessa jätteenkäsittelyssä. Altistuneetkaan testit eivät sisällä vaarallisia aineita. Positiivinen testi tarkoittaa, että vedessä on ongelma, mutta itse testi on vaaraton. Hydrosense-tuote on tarkoitettu osaksi yleistä vedenkäsittelyä, hallintaa ja riskien vähentämistä, eikä sitä tule käyttää AINOANA menetelmänä legionella-bakteerien riskien arvioinnissa.